1

امنیت

News Discuss 
هنگام کار در آزمایشگاه همیشه باید از محافظ چشم مناسب استفاده کنید، اما ممکن است حوادثی رخ دهد. اگر هر گونه مواد شیمیایی یا شیشه شکسته به داخل یا اطراف چشم کسی وارد شود، باید فوراً مواد خارجی را بشویید تا احتمال سوختگی شیمیایی، کوری و سایر اشکال آسیب دائمی https://diamondteb.com/?s=+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C++%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%8C+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AE%D8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story